ЗА ФИРМАТА

Ай Ти Партнер БГ ЕООД е създадена през 2011 година с основен предмет на дейност “Изработване на интернет страници, уеб дизайн (web design), продажба и ремонт на компютри, лаптопи, таблети и др.”

До момента сме изработили над 20 сайта със свой индивидуален, специфичен и съобразен с дейността на клиентите ни дизайн.Наши такива са фирми с различна насоченост – бизнес, недвижими имоти, електронни магазини, производство, лека промишленост, услуги, хотели и туризъм и др.

УЕБ ДИЗАЙН – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА

Уеб сайтовете са изцяло динамични, с възможност за постоянно променящо се съдържание от Ваша страна, като за целта не са ви нужни никакви специални умения. Ще можете по всяко време да добавяте и редактирате нови продукти, услуги, страници с информация за фирмата, видове, разделения, текстове, снимки, да редактирате данните за контакти и всякаква друга информация в сайта. Първоначалното качване на съдържание, както и регулярното му публикуване ще се извършват от Вас, ако не бъде договорено друго.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЕБ ДИЗАЙН НА САЙТА

След среща с вас ще уточним вашите изисквания за сайта, предпочитани цветове, данни за вашата конкретна дейност, снимки и текстове, които трябва да включим в дизайна на сайта. След представяне на нашето предложение за дизайн, което ще е основано на поставените от Вас изисквания, както и на предварително проучване и анализ от наша страна, ще очакваме вашите забележки и предложения, а ако имате такива ще се съобразим напълно с тях.
Най-важното е, че ще правим дизайна докато го харесате и одобрите!

АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ НА УЕБ САЙТА

Административната част на уеб сайта ще бъде изцяло съобразена със специфичните нужди на Вашия сайт. Интегрираната система за управление на съдържанието ще включва всички налични в сайта разделения на видове, подвидове, продукти, текстове, снимки, файлове. Ще бъде лесна за употреба, не са нужни специални умения, за да контролирате изцяло вашия сайт.

ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТА

След като имате работещ сайт, при възникване на грешки, ще предприемем своевременни действия за тяхното отстраняване след подаване на сигнал от Ваша страна по електронната поща или по телефона. Гаранцията няма срок на валидност.
Ние не носим отговорност за повреди причинени от вас, или трети лица.