Имидж в социалните мрежи – защо е препоръчително да бъдем харесвани

Имате фирмена страница във Facebook, но не знаете как да я използвате? Чули сте вече за Google+ и не знаете дали да си направите профил и там? Не сте сигурни дали Вашите клиенти биха се запалили по Twitter?
Социалните мрежи са изгоден инструмент не само за популяризиране дейността на бизнеса онлайн или за привличане на повече потенциални клиенти към уеб страницата Ви. Използвани по подходящ начин, социалните мрежи са най-ефективният начин за анализиране на продукта или услугата, която предлагате. Добрият клиент цени възможността за  директен контакт с фирмата, от която купува; а изграденият по този начин канал за комуникация може да се превърне в силен маркетингов инструмент.
Динамиката на кампаниите за социалните мрежи се определя главно от вида дейност на фирмата и от избрания канал за комуникация (Facebbok, Twitter, Google+ и др.). В зависимост от задачите, които си поставя конкретният малък или среден бизнес, се моделират кампаниите и се определят честотата и актуалността на съдържанието. Не бива да се забравя, че добрият тон на общуване при провеждането на избраната стратегия е просто задължителен!
Разбира се, маркетинг стратегиите, осъществявани чрез Facebook, Twitter или Google+ могат да се комбинират с добре моделирани AdWords кампании или допълнително да се seo оптимизират.

*SMM от англ. Social Media Marketing – Маркетинг в социалните мрежи

SMM – маркетинг в социалните мрежи Стартов пакет

Задачата на социалните мрежи е ясна: да комуникират с потребителите!
Как да превърнем комуникацията в положително преживяване, което да популяризира дейността на Вашата фирма в интернет.

Стартов пакет
 • Създаване на фирмен профил във Facebook.
 • Създаване на профили в Twitter и Google+.
 • Индивидуално концепирани кампании за увеличаването популярността сред приятели в социалните мрежи.
 • Анализ на показателите, характерни за проведени стратегии в социалните мрежи.
 • Едночасово въведение в управлението и мониторинга на профил по избор.
 • Реклама във всички сайтове създадени от нас за 1 година.
 • Изработка на статичен рекламен банер.

Нормална цена на услугите в пакета: 465 лв.
Вие спестявате 266 лв.

Цена на стартов пакет

Пакет Уеб маркетинг & SMM

Пакетът гарантира изпълнението на следните услуги в срок от 1 година. Допълнителна информация за честотата и съдържанието , което ще публикуваме, ще получите след направения от нас анализ на сайта Ви.

Сребърен пакет
 • Съдържанието на пакет SMM +
 • Поддръжка на профилите, създадени в пакет SMM.
 • Мониторинг и оценка на проведените кампании в избраните социални мрежи.
 • Регистрация и представяне на услугата или продукта Ви в браншови директории и каталози.
 • Популяризиране на сайта в социалните мрежи.
 • Популяризиране на сайта в избрани блогове и форуми.

Нормална цена на услугите в пакета: 1345 лв.
Вие спестявате 546 лв.

Цена сребърен пакет